Fryday's Professional Training & Coaching Directory

SiMyCo s.r.o.

SiMyCo s.r.o.

Certifikovaná firma SiMyCo specializující se především na strategii modrého oceánů a kompletní nastavení procesů, včetně návrhů ke zlepšení Vašeho business developmentu. A jak sama jednatelka firmy uvádí: „Oblast change managementu považuji jako svou nejsilnější stránku, a to především na základě několika úspěšných RESTARTů firem, provedených reengiineeringů a taktéž i mé úspěšné doktorandské zkoušky z této oblasti „MANAGEMENT, ORGANIZACE, ŘÍZENÍ.“ Tato oblast se tak pro mě stala specializací na strategickou situační analýzu, reengineering a hledání „blue ocean“. Propojením našich silných stránek znalostí a dovedností: „CHANGE MANAGEMENT- PSYCHOLOGIE- KOMUNIKACE -MOTIVACE“ jsme schopni nastavit, zavést a udržet WORK-LIFE BALANCE. Současně tak nabízíme konzultace, analýzy, tréninky,tréninkové interaktivní plány, interní audity či mystery shoppingy. Našim cílem je poskytovat kvalitní služby, kde můžete očekávat odborné zpracování námi nabízených služeb. „Nebojujte s konkurenty, staňte se na trhu výjimeční a jedineční“.

Next company

List Professional Training & Coaching Business in Fryday Directory
Liberec, Czech Republic

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.