Fryday's Community Service Directory

Community Service AIA – Alternative Investment, s.r.o.

AIA – Alternative Investment, s.r.o.

AIA nabízí svým klientům přístup k atraktivním domácím i zahraničním alternativním a specializovaným investicím, které vytvářejí ideální doplněk klasických finančních aktiv. Vybíráme takové investiční možnosti, které nejvíce vyhovují investičním preferencím našich klientů a ochrání váš majetek před globálními turbulencemi a výkyvy na finančních trzích. Konkrétní složení portfolia vždy závisí na objemu kapitálu a investičních cílech investora (výnos, riziko, horizont atd.) Sestavujeme portfolia konzervativní s cílem zhodnocení kolem 7% ročně i dynamická portfolia s cílovým zhodnocením nad 10 % ročně.

Next venue

List Community Service in Fryday Directory for FREE
Prague, Czech Republic

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.

Fryday Networking Events that took Place in AIA – Alternative Investment, s.r.o.