Fryday's Healthcare Directory

Din Helse Bjølsen

Din Helse Bjølsen

Din Helse Bjølsen er en klinikk som tilbyr fysioterapi, kiropraktikk, akupunktur, osteopati og massasje. Behandlere hos oss er primærkontakter med selvstendig behandleransvar på lik linje med leger og tannleger. Vi har lagt opp praksis slik at vi ikke har ventelister på hverken kiropraktikk, fysioterapi eller akupunktur. Du kan komme direkte til fysioterapi uten henvisning til lege, da fysioterapi ved klinikken er helprivat. Hos oss er det fysioterapeuter som utfører massasjebehandlingen også.

Next company

List Healthcare Business in Fryday Directory
Oslo, Norway

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.