Fryday's Alcoholic Beverages Directory

JA.  SI.   Drinks s. r. o.

JA. SI. Drinks s. r. o.

JA.SI.Drinks, s. r. o., činnosťou našej spoločnosti je distribúcia alkoholických a nealkoholických nápojov pre slovenský a európsky trh na veľkoobchodnej úrovni.

Next company

List Alcoholic Beverages Business in Fryday Directory
Bratislava, Slovakia

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.