Fryday's Healthcare Directory

 BIOREZONANCIA BRATISLAVA

BIOREZONANCIA BRATISLAVA

Biorezonancia je prelomová terapia v oblasti telesného a duševného zdravia. Našim cieľom je pomáhať ľuďom každej vekovej kategórie čo najefektívnejšie, najlepšie a najrýchlejšie – samozrejme bez bolesti a vedľajších účinkov. Individuálny a komplexný prístup v príjemnom prostredí je u nás samozrejmosťou.

Next company

List Healthcare Business in Fryday Directory
Bratislava, Slovakia

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.