Fryday's Wine & Spirits Directory

Niche Wine

Niche Wine

O našej rodinnej vinárskej firme Naša spoločnosť Niche Wine je založená na rodinnej vinárskej tradícii. Spája práve túto tradíciu s inovatívnym prístupom k výrobe vína. “Niche” vychádza z francúzskeho slova, ktoré v sebe nesie dva hlavné významy – výnimočnosť a čistotu. V Niche Wine sa sústredíme na dovoz a predaj francuźskych vín, ktoré sú “niche”, a teda výnimočné alebo netradičné…

Next company

List Wine & Spirits Business in Fryday Directory
Bratislava, Slovakia

By being listed in Fryday's directory you reach all of Fryday's 200k+ international members and companies. That is a good thing for any business anywhere.