International Networking for Professionals!

Where the expat community meets local business

  • Moving to a new country?
  • Looking for new friends or business contacts?
  • Want to have a good time with likeminded professionals?
  • Want to have a learning experience?
  • Join Fryday today!

Sign up

By clicking Sign Up, you agree to Fryday's User Agreement, Privacy and Data Policy

Fryday AfterWork

Fryday AfterWork
Event partners

Friday, November 25, 2016 from 19:00 to 23:00
Fryday Afterwork at Nightclub Lux club Panská 14, Bratislava, Slovensko
Entrance fee: Free

Milí priatelia,
srdečne Vás pozývame na 1. výročie Fryday Business Networking Event.
Nezabudnite si vizitky, aby ste ich mohli zdieľať s našimi hosťami a obchodnými partnermi. Zapojte sa aj do vizitkovej lotérie, v ktorej Vás čakajú zaujímavé ceny.
- Janka Ružičková zástupkyňa švajčiarskej spoločnosti Fireflies, ktorá sa venuje online cestovaniu, daruje hlavnú cenu-predĺžený víkend kdekoľvek vo svete v hodnote 250,- €.
- Zuzana Zemanovičová z firmy Bomaro Trade Slovakia – Div. SOSO FACTORY -darčekový balíček gurmet solí SOSO
- Podnikateľka Eva Horvathová Portulano z firmy La Esperanza - darčekovú poukážku na výklad tarotu.
- Baan Thai - 2 darčekové poukážky rituál thajskej kráľovnej a thajského kráľa /90 min/

- Free Welcome drink od NicheWine

Vstup je bezplatný, nevyžaduje sa registrácia ani potvrdenie účasti. Každý hosť si platí iba svoju konzumáciu.
Účasťou na podujatí dávate bezplatne svoj súhlas k zhotoveniu fotografií oficiálnym fotografom podujatia.
Partneri: Lux club, Black&White Productions, SOSO FACTORY, Niche Wine, Bastions, La Esperanza, Kia Motors, Janka Ružičková
Dress Code: Smart Casual.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Friends,
we warmly invite you to 1st anniversary of Fryday Business Networking Event.
Do not forget your business cards, you can share them with our guests and business partners. Participate in business card lottery, there are many interesting prizes waiting for you.
-Janka Ružičková-Fireflies - long weekend anywhere in the world worth 250 €.
- Zuzana Zemanovičová – Bomaro Trade Slovakia – Div. SOSO FACTORY - gift package gurmet salt SOSO
- Eva Horvathová Portulano – La Esperanza - gift voucher - divination of the Tarot
- Baan Thai - 2 gift vouchers - Thai ritual of the Queen and the King of Thailand / 90 min /

- Free Welcome drink from NicheWine

Admission is free, it does not require a registration or participation certificate. Each guest pays only its consumption.
By participating in the event you give your free consent to photographs taken by official photographer of the event.
Partners: Lux club, Black&White Productions, SOSO FACTORY, Niche Wine, Bastions, La Esperanza, Kia Motors, Janka Ružičková
Dress Code: Smart Casual


Katarína Ficelová
Representative of Fryday Bratislava

Where
Nightclub
Panská 14, Bratislava, Slovensko