Sunday, June 04, 2017

Brian Tracy

Brian Tracy

June 04, 2017
Sunday from 09:00 to 19:00

Entrance fee: 197 EUR

Katarina Ficelová

Katarina Ficelová

Image Description

Grand Hotel Pressburg

Grand Hotel Pressburg - Bratislava, Slovakia

Address:
Antolská 3715/2, 851 05 Bratislava-Petržalka, Slovensko

Speaker

Brian Tracy

Brian Tracy

Brian Tracy top řečník, světová autorita v oblasti dosahování úspěchu, spisovatel a mentor. Brian Tracy top speaker, a world authority in achieving success, writer and mentor.

Vážení priatelia,
omluvam sa, správny link je tu!
4.6.2017 privítame v Bratislave top rečníka, svetovú autoritu v oblasti dosahovania úspechu, spisovateľa a poradcu Briana Tracy. Podelí sa s Vami o najnovšie predajné stratégie a techniky, ako znásobiť svoje zisky.
Vstupenky za zvýhodnené ceny môžete kúpiť do 16.3 tu: (Kliknite prosím na odkaz)
http://www.briantracy2017.cz/?a_box=du8z5w7n

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dear friends,
I am sorry, correct link is here!
04.06.2017 we will welcome in Bratislava top speaker, a world authority in achieving success, writer and mentor Brian Tracy. He will share with you the latest sales strategies and techniques, how to multiply your profits. To 16th March you can buy tickets at discounted price, here: (Please click on link)
http://www.briantracy2017.cz/?a_box=du8z5w7n

We are looking forward to see you.