Friday, April 28, 2017

Fryday Business Networking

Fryday Business Networking

April 28, 2017
Friday from 18:30 to 22:00

Entrance fee: Free

Katarina Ficelová

Katarina Ficelová

Image Description

Crystal Business Club

Crystal Business Club - Bratislava, Slovakia

Address:
Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovensko

Milí priatelia,

pozývame Vás na pravidelný business networking event, kde môžete načerpať novú inšpiráciu, rozšíriť svoje vedomosti, získať prínosné informácie a nadviazať zaujímavé kontakty.
Nezabudnite si vizitky, sú vašou vstupenkou na event a zároveň vo vizitkovej lotérií môžete vyhrať zaujímavé ceny.
- Hotel Radisson Blu Carlton Reštaurácia Savoy- VOUCHER do SAVOY Restaurant v hodnote: 50.-EUR
- Olympic Casinio - darčekový poukaz na pokrový večer s priateľmi v hodnote 100 EUR
- Crystal - Zuzana Hradilová venuje ručne vyrobený šperk
- Crystal Business Club- klubovú kartu v hodnote 50,- EUR oprávňujúcu držiteľa využiť tento kredit na prenájom ktoréhokoľvek z priestorov.

Nenechajte si újsť malú výstavu umeleckej fotografky, Milina Strihovská

Vstup na Fryday event je bezplatný, každý hosť si platí iba svoju konzumáciu.

Účasťou na podujatí dávate bezplatne svoj súhlas k zhotoveniu fotografií oficiálnym fotografom podujatia.

Ak chcete zviditeľniť seba, svoju firmu, jej produkty, alebo služby doma či v zahraničí, tak nás neváhajte kontaktovať. Veľmi radi privítame každú dobrú myšlienku, sme otvorení každej spolupráci.

Dress code - "Smart Casual"

Parkovanie v podzemnej garáži Eurovea je zdarma. Tešíme sa na vašu účasť!


Dear Frends!

We invite you to our regular business-networking event, where you can gather new inspiration, gain beneficial INFORMATION, and find new interesting contacts.

Do not forget your business cards, its also your ticket to the event and in business card lotery you can win many interesting prizes:
- Radisson Blu Carlton Hotel - VOUCHER to Restaurant SAVOY worth: 50.-€
- Olympic Casino pays gift voucher for poker night with friends / worth 100 €
- Crystal - Zuzana Hradilová handmade jewelery
- Crystal Business Club - credit € 50, -for renting any of the premises

Do not miss a small exhibition of art photographer, Milina Strihovská

Admission to the Fryday event is free, each guest pays only its own consumption.

By participating in the event you give a free consent to photographs taken by official photographer of the event.

To visualize yourself, your company, its products or services at home or abroad, contact us. We welcome every good idea and we are open to any cooperation.

Parking in the Eurovea underground garage is free of charge.

Dress code - "smart casual"

Forward to your participation!