Friday, June 23, 2017

Fryday Business Neetworking

Fryday Business Neetworking

June 23, 2017
Friday from 19:00 to 23:00

Entrance fee: Free

Katarina Ficelová

Katarina Ficelová

Image Description

Cafe&Restaurant Korzo

Cafe&Restaurant Korzo - Bratislava, Slovakia

Address:
Hviezdoslavovo námestie 185/3, 811 02 Bratislava, Slovensko

Milí priatelia,

pozývame Vás na pravidelný Business networking event, kde môžete načerpať novú inšpiráciu, rozšíriť svoje vedomosti, získať prínosné informácie a nadviazať zaujímavé kontakty.

Nezabudnite si vizitky, sú vašou vstupenkou na event a zároveň vo vizitkovej lotérií môžete vyhrať zaujímavé ceny.

- Spoločnosť ONLINE TORO venuje poukážku /osobná biznis konzultácia k webu
- Baan Thai - 2 darčekové poukážky rituál thajskej kráľovnej a thajského kráľa
- Podnikateľka Eva Horvathová Portulano z firmy La Esperanza - darčekovú poukážku na výklad tarotu.
- BFS consulting s.r.o.1 x darčeková poukážka na vstupne vyšetrenie a analýzu tela v metabolickom centre DrSlim a 1 x darčekový košik s produktmi od Dr. Slim

20.00 - Spoločnosť ONLINE TORO - Katarína Molnárová, ktorá sa špecializuje na biznis konzultácie a navrhovanie online stratégií na mieru, Vám prezradí, ako pomocou webu môže vaša firma rásť, a že online kanál je ideálny nástroj na zvýšenie tržeb.

- Výnimočný zážitok Vám pripraví speváčka, Ivanna Bagová
Víťazka Hlasu Česko Slovenska

Vstup na Fryday event je bezplatný, každý hosť si platí iba svoju konzumáciu.

Účasťou na podujatí dávate bezplatne svoj súhlas k zhotoveniu fotografií oficiálnym fotografom podujatia.

Dress code - "Smart Casual"

Tešíme sa na Vás!
---------------------------------------------------------------------------------
Dear friends,

we invite you to our regular Business-networking event, where you can gather new inspiration, gain beneficial INFORMATION, and find new interesting contacts.

Do not forget your business cards, its also your ticket to the event and in business card lotery you can win many interesting prizes:

- Baan Thai - 2 gift vouchers - Thai ritual of the Queen and the King of Thailand
- Eva Horvathová Portulano – La Esperanza - gift voucher - divination of the Tarot
- ONLINE TORO - voucher / personal business website consultation
- BFS consulting s.r.o.1 x gift voucher for in-body examination and body analysis at DrSlim metabolic center and 1 x gift baskets with products from Dr. Slim

20.00 - ONLINE TORO - Katarína Molnárová specializes in business consulting and tailor-made online strategies. Katarína will tell you how to grow your business with the web and that the online channel is the ideal revenue-boosting tool.
Admission to the Fryday event is free, each guest pays only its own consumption.

- Special experience will prepare for you singing Ivanna Bagova
The winner of the Voice of Czech and Slovak

By participating in the event you give a free consent to photographs taken by official photographer of the event.

Dress code - "Smart Casual"

We are looking forward to you!