Friday, December 08, 2017

Fryday Christmas Party

Fryday Christmas Party

December 08, 2017
Friday from 21:00 to 02:00

Entrance fee: Free

Katarina Ficelová

Katarina Ficelová

Olympic Casino Bar- Hotel Carlton
Black&White Productions
DELUVIS

Olympic Casino Bar- Hotel Carlton

Olympic Casino Bar- Hotel Carlton - Bratislava, Slovakia

Address:
Hviezdoslavovo námestie, 811 02 Bratislava, Slovensko

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývame v spolupráci s Olympic Casino na Fryday Christmas party.
Nezabudnite si vizitky, sú vašou vstupenkou na event a zároveň sa môžete zapojiť aj do vizitkovej lotérie, v ktorej Vás čakajú zaujímavé ceny od našich partnerov.
Program večera:
DJ- Lera,
Módna prehliadka
Koleso šťastia
Vizitková loteria
Občerstvenie - Welcome drink

Dress Code: Smart Casual

Tešíme sa na Vás!

Dear friends,

We invite you in cooperation with Olympic Casino to Fryday Christmas party.
Do not forget your business cards, they are your ticket to the event, and you can also join the business card lottery where you can find interesting prizes from our partners.
Evening program:
DJ-Lera,
Fashion show
Lucky Wheel
Business card lottery
Snack - Welcome drink

Dress Code: Smart Casual

We are looking forward to you!